Protocol betreffende Corona-virus (COVID-19)

Maatregelen tegen COVID-19

De basismaatregelen om verspreiding via contact te voorkomen zijn:

Verspreiding van druppeltjes met virus voorkomen door in de elleboog te hoesten, kuchen en niezen.

Tenminste 6 keer per (werk)dag handen wassen met water en zeep volgens de voorschriften. In ieder geval moeten de handen worden gewassen voor het eten, na toiletbezoek, na het schoonmaken, na het snuiten van de neus.

Geregeld reinigen (met water en zeep en daarna met desinfectiemiddel) van middelen/voorwerpen die door meerdere personen worden vastgepakt of aangeraakt.

Algemene regels 

In het lesvoertuig mogen maximaal twee mensen zitten. De leerling en de rijinstructeur. Contact met andere leerlingen moet te allen tijde worden voorkomen.

Tussen twee lessen met twee leerlingen moet er altijd een pauze zijn van minimaal tien minuten, om het voertuig goed te ventileren en te desinfecteren door de instructeur.

Bedieningsmiddelen (deurhendels, stuur, versnellingspook, handrem, spiegels, hoofdsteun, sluiting veiligheidsgordel, stoelknoppen, touchscreen, etc.) worden door de instructeur na elke leerling gedesinfecteerd.

Aanvullend kunnen leerling en instructeur zelfstandig besluiten om een eenvoudig soort mondkapjes te dragen en handschoenen. Leerlingen moeten zelf zorgdragen voor deze beschermingsmaterialen als ze die willen dragen.

Vermijd fysiek contact, houd onderling tenminste 1,5 m afstand buiten de auto;

Na de les de auto verlaten en buiten de auto aanvullende instructies geven, afspraken maken, etc.

Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd. 

Check voor iedere les 

De instructeur is verantwoordelijk dat voorafgaand aan de les wordt vastgesteld dat zowel leerlingen als huisgenoten geen klachten hebben die passen bij COVID-19. Voorafgaand aan de lessen dienen aan de leerling de volgende 2 controlevragen te worden gesteld:

Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose COVID19 gehad?

Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten?

Worden hier beide vragen met ‘nee’ beantwoord, dan kan de les starten.

Verdere maatregelen voor de instructeur 

Aanvullend kunnen leerling en instructeur zelfstandig besluiten om een eenvoudig soort mondkapjes te dragen en handschoenen. Leerlingen moeten zelf zorgdragen voor deze beschermingsmaterialen als ze die willen dragen.

Schud geen handen.

Maak contactoppervlakken en aanraakpunten (deurhendels, stuur, versnellingspook, handrem, spiegels, hoofdsteun, sluiting veiligheidsgordel, stoelknoppen, touchscreen, etc.) in de lesauto voor en na elke leerling schoon.

Was je handen min. 6x per dag, volgens de instructie. In ieder geval voor het eten, na toiletbezoek, na het reizen met het openbaar vervoer, na het schoonmaken.

Hoest, kuch en nies in de elleboog en neem papieren zakdoekjes mee.

Neem afsluitbare afvalzakjes mee in het lesvoertuig en laat de leerling na afloop van de les deze meenemen en weggooien. 

Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°). Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.

Maatregelen voor de leerlingen 

Schud geen handen.

Spreek de regels vooraf af met de rijinstructeur en lees de afspraken op de site.

Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°).

Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.

Was voorafgaand aan de afspraak/het bezoek je handen met zeep, minimaal 20 seconden.

Gebruik bij voorkeur papieren handdoekjes voor het afdrogen van je handen.

Houd 1,5 meter afstand tot de volgende leerling bij het in- en uitstappen.

Handel zaken zoveel mogelijk digitaal of telefonisch af.

Vermijd het openbaar vervoer. 

Examen bij het CBR 

Houd je aan de regels die bij het CBR gelden ten aanzien van het hygiëne protocol (thuis blijven bij ziekteverschijnselen, handen desinfecteren e.d.)

Voorafgaand aan het examen desinfecteert de examenkandidaat zijn deel van de auto (hendel portier, stuur, bedieningspanelen, sluiting veiligheidsgordel, folie) en de examinator het deel van de auto waar hij zit (dashboard, folie, deurhendel, sluiting veiligheidsgordel).

Zorg voor een bak/zak in de auto waar de vuile doekjes in gedeponeerd kunnen worden.

De rijinstructeur mag tijdens het examen niet aanwezig zijn bij de gesprekken en mag ook niet meerijden.

Van belang is dat tijdens het motorexamen AVD (deelneming) de opleider aanwezig is in de volgauto van de examinator. Dit heeft op dit moment een verplicht karakter. Dat betekent tevens dat de eisen aan het volgvoertuig moeten voldoen aan de hygiëne-eisen (analoog aan B). Afhankelijk van de adviezen van TNO kan het nodig zijn om een andere aanpak voor het volgen te introduceren. CBR onderzoekt hiertoe de mogelijkheden op dit moment.

Onderzocht wordt of het mogelijk is dat de rijinstructeur wél mee kan luisteren bij het eindgesprek door een telefoonverbinding tussen examenkandidaat en rijinstructeur. De rijinstructeur zet de telefoon op mute.

Bij voorkeur wacht de rijinstructeur buiten tijdens het examen. Binnen geldt de regel van 1,5 meter afstand. Kan dit niet geborgd worden, dan mag men het pand niet in.

Er staat bij veel locaties een toezichthouder bij de deur. Soms is ook een toezichthouder in het pand aanwezig.

Het uitslagformulier wordt alleen door de examinator getekend in bijzijn van de kandidaat. Hierdoor hoeft de tablet van de examinator niet door de examenkandidaat aangeraakt te worden.

Er staan schermen op de tafels tussen examinator en examenkandidaat.

Er zijn looproutes aangebracht.