Examengarantie

Het is mogelijk om een kosteloze overeenkomst examengarantie af te sluiten.. 

Wat is een examengarantie? 

Een examengarantie wil zeggen dat, indien je zakt voor je eerste examen, de kosten van het CBR voor de herexamen(s) voor rekening van ons zullen zijn. De vervolglessen moet je wel zelf betalen evenals de administratiekosten en huur van de lesauto.

Voorwaarden examengarantie (lees alle voorwaarden op de examengarantie-overeenkomst)

Je hebt alle instructies van de instructeur steeds opgevolgd.

Je hebt adviezen van je instructeur betreffende het aantal te volgen lessen steeds opgevolgd.

Je hebt een geldig theoriecertificaat.

Je hebt geen betalingsachterstand.

Je hebt een tussentijdse toets of een proefexamen gedaan.

Je hebt je rijopleiding bij ons vanaf de eerste les gevolgd.