Overige tarieven

Spoedopleiding (te betalen voor aanvang van de lessen)


4 x 10 uur praktijkles per week

€ 1680,00

Aanvullend lespakket spoedopleiding 10 uur praktijkles

€   420,00

Lesmateriaal

Boek Rijopleiding In Stappen

€     18,00

Theorieboek en examentraining-boek 1020 vragen

€     42,00

Theorieboek en examentraining-boek 535 vragen

€     35,00

iTheorie (Online theoriecursus zonder tijdslimiet)

€     39,00

Examentraining cd-rom

€     21,00

Examens/Toetsen

Theorie-examen klassikaal

€     33,00

Toeslag individueel theorie-examen

€     87,45

Toeslag avond/weekend tarief

Administratiekosten reservering theorie voor leerlingen

Administratiekosten reservering theorie niet leerlingen

€       4,50

€       2,50

€       5,00

Praktijkexamen CBR

Administratiekosten, gebruik auto en uur vooraf aan examen

€   108,00

€   138,00

Faalangstexamen CBR

€   152,00

Administratiekosten, gebruik auto en uur vooraf aan examen

BNOR-examen CBR

€   149,50

€   125,00

Administratiekosten, gebruik auto en uur vooraf aan examen

RIS Toets/Tussentijdse toets CBR

€   149,50

€   108,,00

Administratiekosten, gebruik auto en uur vooraf aan examen


€   115,,00


Prijswijzigingen voorbehouden